Paus Franciscus en
de nieuwe evangelisatie

Mgr. van den Hende, Eliza Oudshoorn (namens Katholiek Alpha Centrum) en Geert van Dartel.