"Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie"

Een selectie uit kerkelijke documenten en toespraken van pausen (1962-2016)

50 jaar kerkelijk spreken over evangelisatie toegankelijk gemaakt in één boek

Compendium aan mgr. LiesenOp maandag 15 mei 2017 heeft Mgr. Liesen, bisschop van Breda, het Compendium voor de nieuwe evangelisatie in ontvangst genomen. Hij schreef het Voorwoord bij deze uitgave. Dit Compendium brengt de belangrijkste kerkelijke teksten over de nieuwe evangelisatie vanaf het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en Evangelii Nuntiandi (1975) tot en met paus Franciscus bijeen. Het Compendium wil de Nederlandse parochies meer vertrouwd maken met de nieuwe evangelisatie.

Herbezinning op de meest wezenlijke vragen

Nieuwe evangelisatie: een begrip dat veel associaties oproept bij mensen, zowel positief als negatief. Maar waar gaat het wezenlijk om? Is het Evangelie relevant voor de mensen van vandaag? Is het wel zinvol en nodig om het Evangelie door te geven, te ‘evangeliseren’? Wat houdt de evangelische boodschap in de kern in? Dit zijn vragen die in de huidige tijd van grotere parochieverbanden en herbezinning op het meest wezenlijke vroeg of laat naar boven zullen komen. Dit Compendium wil mensen helpen om op bovenstaande vragen een antwoord te vinden, persoonlijk en als parochiegemeenschap. Dit in de overtuiging, dat het Evangelie vandaag de dag nog steeds mensen kan raken en veranderen.

Lezing en leeswijzer voor in parochies

Het Compendium is samengesteld door medewerkers van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Uitgeverij Betsaida en het Katholiek Alpha Centrum. Het boek wordt ingeleid door Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Zij is tevens beschikbaar om een lezing te geven over de inhoud van dit Compendium en zo parochies te helpen zich (meer) te richten op de kern van het Evangelie. Het is daarnaast ook mogelijk om het boek in drie bijeenkomsten in de parochie met een groep door te lezen en te bespreken. Hiervoor is een leeswijzer beschikbaar, die bij het boek wordt geleverd.

 

Voor aanvullende informatie en bestellen, KLIK HIER