images/plaatjes/Voorblad 2.jpg

Een jaar van Gods Barmhartigheid

365 Teksten uit de Traditie van de Kerk

Boek JvB cover


Een boek met een heel jaar lang elke dag een tekst over Gods barmhartigheid.

Speciaal voor deze tijd, waarin de wereld de barmhartige liefde
van God zo nodig heeft.

God is barmhartige liefde, Vader, Zoon en heilige Geest.

De Kerk kent 'herauten van Gods barmhartigheid'. 
In het boek ‘Een Jaar van Gods Barmhartigheid’ komt er elke maand één aan het woord. Van Augustinus tot Moeder Teresa.

Het boek is samengesteld door Helen Opstal en Jeroen Smith pr. van
het Katholiek Alpha Centrum.

Een gezamenlijke uitgave van De Boog, Betsaida en
Katholiek Alpha Centrum.

208 blz. | 2015
11x16,5 cm
€ 9,75 (excl. verzendkosten)
Te bestellen via de Webshop KAC

2015 10 13 Boek presentatie JvB
Foto: Jan Peeters - Kath. Nieuwsblad

Overhandiging boek aan mgr. Hurkmans
op 13 november 2015

 Recensies: