Nicky Gumbel van Alpha-cursus bezoekt mgr. Eijk 21-1-2011


Aartsbisschop Eijk had op 21 januari een ontmoeting met Nicky Gumbel, de Anglicaanse priester die de succesvolle Alpha-cursus heeft ontwikkeld. Gumbel bracht een bezoek aan Nederland en arriveerde met enkele mensen van de Alpha Course, vertegenwoordigers van de Alpha-cursus Nederland en Jeroen Smith pr. en Helen Opstal van het Katholiek Alpha Centrum Nederland. Vicaris Pauw (Catechese en Jeugd en Jongeren) completeerde het gezelschap.

De Alpha cursus is een eigentijdse 10-weken cursus over de kernpunten van het christelijk geloof. Iedere week is er een cursus en na een week of vijf is er een extra bijeenkomst in een weekend. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. In 75 Nederlandse parochies staat deze cursus op het programma, waaronder ook in een aantal parochies in het Aartsbisdom Utrecht. Mgr. Eijk vertelde zijn gasten dat hij onlangs in de kathedrale parochie van Utrecht een avond van de Alpha-cursus voor zijn rekening had genomen, met als thema ‘Wie is Jezus?’ - “dat is mijn favoriete onderdeel”, aldus Gumbel.

images/plaatjes/NE Gumbel Eijk 2.jpgRoepingen
Gumbel en mgr. Eijk spraken over de moeilijkheden van evangelisatie in deze tijd van ontkerkelijking en priestertekort. Maar ook over de kansen en successen die er zijn, zoals de internationale Taizé-ontmoeting in Rotterdam vorige maand, die 30.000 jongeren trok. En de Wereldjongerendagen die de deelnemers ook na terugkeer vaak blijvend inspireren. Smith pr. wees erop dat parochies waarin de Alpha-cursus wordt gegeven weliswaar geen spectaculaire groeicijfers laten zien, maar wel een persoonlijke groei bij de mensen - een ervaring die vicaris Pauw herkende uit zijn Amersfoortse parochietijd toen hij daar als priester betrokken was bij de cursus. Internationaal is de Alpha-cursus de snelst groeiende catechesemethode, die ook al in landen als Myanmar en Maleisië wordt gegeven. Aartsbisschop Eijk benadrukte het geduld dat nodig is voor evangelisatie in Nederland. Daarbij is niet alleen het vergroten van de gebrekkige geloofskennis van belang, minstens zo belangrijk is het aankweken van een levend geloof: “Een persoonlijke relatie met Jezus en een goed gebedsleven zijn daarvoor cruciaal.” Gumbel wees op een relatief nieuw effect van de Alpha-cursus in Engeland, waar er inmiddels ook roepingen uit voortkomen. Gumbel: “Dat heeft lang geduurd en ik had het nooit verwacht, maar nu zitten in de seminaries diverse mensen die via de Alpha-cursus tot geloof zijn gekomen.”

Bron: Aartsbidom Utrecht 2011